Forum for Databehandling i Helsesektoren- FDH

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Forum for databehandling i helsesektoren-FDH

Ekstraordinær Generalforsamling i FDH

E-mail Print PDF

Det innkalles til ekstrordinær Generalforsamling i FDH onsdag 14. desember kl. 16.00

Sted: Nedre Ullevål 9, avdeling for sykepleievitenskap.

Saker til behandling;

Oppsummering etter MIE2011

Det vil foreligge rapport fra MIE2011 pr. 25.11.2011

Etablering av Nasjonalt forum for IT i helsesektoren

Denne saken omhandler samarbeid og sammenslåing av FDH med DND for å styrke innsatsen innenfor IKT og Helse. Saken er en videre oppfølging av saken etter Generalforsamlingen 2011. Det vil foreligge utkast til mandat og arbeidsplan for det nasjonale forumet pr. 25.11.2011.

Representanter fra diverse finansinstitusjoner som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet kommer også til å være tilstede for å diskutere budsjettforslag gjeldende den nærmeste fremtiden.

Andre saker som måtte ønskes tatt opp til behandling bes medes styret i FDH omgående (send mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Anne Moen

Leder, FDH

 

Last Updated on Tuesday, 01 November 2011 16:06
 

Frokostmøte om samhandling - DND faggruppe for IKT og Helse

E-mail Print PDF

Samhandlingsreformen stiller organisasjonene overfor store utfordringer – organisasjonsmessige, juridiske og kompetansemessig. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er fremhevet som et av de viktige hjelpemidlene for å nå helsepolitiske mål. Dette er et meget aktuelt tema som faggruppen IKT og Helse kan belyse. Innlegg i møtet vil belyse status og utfordringer fra myndighetene ved Helsedirektoratet og Datatilsynet, og fra brukermiljøer i sykehus og kommune, samt at det legges opp til en paneldebatt til slutt.

Mer informasjon og påmelding på: http://www.dataforeningen.no/frokostmoete-om-samhandlingsreformen.4976498-199568.html

Last Updated on Tuesday, 01 November 2011 16:04
 

Oppstartsmøte for Helse IKT i DND

E-mail Print PDF

På MIE 2011 er det spesielt møte tirsdag 30 august kl. 16:15 - 17:45:; FDH-DND - ildsjeler i norsk helseinformatikk - info på DND sidene også

Tema som vil bli tatt opp:

 • Kjernejournal
 • Brukermedvirkning med pasienten i sentrum
 • Samhandlingsteknologi, generisk overbygning
 • Brukerkompetanse (helsearbeidere)
 • Risikovurderinger og Sikkerhet
 • Helseportal (påvirke innhold, struktur og brukergrensesnitt, bidra til å videreutvikle portalen, påvirkning)
 • Ludomani og Online Casino
 • Standarder i Helsesektoren
 • Samhandling: Brukergrensesnitt, tilgjengelighet, brukbarhet
 • RFID (Logistikk i helsesektoren)
 • Planlegging, overordnet helseplan – påvirke myndighetene, bidra til å belyse områder som bør planlegges på nasjonalt nivå
 • Implementering av teknologi i helsesktoren, belyse nytteverdi og gevinstrealisering
 • Identitetshåndtering
 • Integrasjon
 

Blogging MIE 2011

E-mail Print PDF

During MIE 2011 various events will be blogged at:  MIE 2011 Blog. The idea is to give non-delegates an idea what goes on during the conference. We invite all to follow, and open for comments (moderated).
With Regards
Karl Øyri

Last Updated on Tuesday, 23 August 2011 20:03
 

MIE2011 Final Progamme

E-mail Print PDF

The final programme is now available from the MIE 2011.org website. Four days are filled with exiting topics covering Health Informatics. The programme is available in downloadable pdf version, and as an App for mobile phones. The App Runs on Symbian, Windows Mobile 6.5, and regular mobile phones from Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, etc.

If you have not signed in for the conference, the time is now! Do not miss this major event in Oslo, and welcome!

Last Updated on Tuesday, 23 August 2011 06:42
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

MIE 2011

XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics


FDH: member of EFMI

FDH: member of IMIA


Newsflash

The deadline for MIE 2011 full paper submission is EXTENDED till February 6, 23:59 2011.

Find detailed information at  "Call forMIE 2011 participation"