Forum for Databehandling i Helsesektoren- FDH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forum for databehandling i helsesektoren-FDH

Samarbeidsmøte om HelseIKT

E-mail Print PDF

Samrbeidsmøte mellom FDH og DND

Som en viderføring av FDH årsmøte vedtak arbeider vi med å utvikle samabreidet til DND (Den Norske Dataforening) fordi det er økende interesse for og på temaet helse og IKT er det store behov for å skape arenaer der utfordringsbildet til hele helsesektoren i Norge i dag kan diskuteres ut i fra IKT-faglige og helsefaglige perspektiver.

 

Den 15. juni 2011 kl. 08.00 - 10.00 arrangerer DND og Forum for databehandling i helsesektoren (FDH) et møte på Håndverkerne for å ta opp tematikken og diskutere muligheter for mer målrettet samarbeid. Vi ønsker å se på mulighetene til å etablere møteplasser eller en samhandlingsarena hvor tematikken diskuteres på tvers av privat og offentlig virksomhet og på tvers av faggrenser. Problemstillingene som kan diskuteres er dels knyttet til utvikling, innføring og erfaring med IKT i stort; forskning, samhandling, standardisering, sikkerhet, brukerbehov osv. i ulike deler av helsetjenesten med ulike deler av bransjen.

 

Du som brenner for Helse IKT har nå en sjangs til å møte andre ildsjeler engasjert i tematikken, og bidra i mange spennende prosesser og arrangementer fremover. Påmelding gjøres på www.dnd.no. Vi er mange som gleder oss til fortsettelsen.

Gjennom et nytt, nært og fruktbart samarbeid med ToppFinans, en finansinstitusjon som formidler lån på dagen og kredittkort, samt andre finansieringsløsninger, har vi fått muligheten til å forbedre våre fagmøter slik at innholdet i enda større grad får ytterligere faglig tyngde.

Velkommen,

 

Anne Moen,

Leder i FDH

 

Last Updated on Tuesday, 23 August 2011 19:33
 

Generalforsamling 2011

E-mail Print PDF

GENERALFORSAMLING 2011,

Det innkallast til generalforsamling i FDH tirsdag 15. februar 2011

Stad, Ole Johan Dahls Hus, Gaustadalleen 23 D, kl. 17.00 i Postscript, rom nummer 2458, i nye IFI-bygget. 2. etasje. Sakliste og sakspapirer: Dagsorden| Årsrapport | FDH-DND

Fra kl. 16.00 er det ÅPENT MØTE, og tema er

"Hvordan kan mobilteknologi styrke de nasjonale helse-informasjonssystemene i den 3. verden?", Professor Kristin Braa, Institutt for Informatikk, UiO deler erfaringar fra HISP prosjektportefølja.

Anne Moen

Last Updated on Monday, 24 January 2011 20:51
 

MIE 2011

E-mail Print PDF

The XIII Conference of the European Federation for Medical Inforamatics takes place in Oslo, Norway from August 28th to 31st 2011. The conference is hosted by the Norwegian Society for Medical Informatics: FDH. Visit the conference website at:  http://www.mie2011.org

Ahus

Last Updated on Monday, 14 February 2011 22:22
 

MIE 2011 Submission deadline

E-mail Print PDF

The deadline for MIE 2011 full paper submission is EXTENDED till February 6, 23:59 2011.

Find detailed information at  "Call forMIE 2011 participation"

Last Updated on Friday, 28 January 2011 07:00
 

FDH Portal

E-mail Print PDF

The new FDH Portal is under construction. We appologise for this, but will be working hard to etablish the portal as soon as posible.

Last Updated on Friday, 26 November 2010 12:04
 


Page 2 of 2

MIE 2011

XXIII  International Conference of the European Federation for Medical Informatics


FDH: member of EFMI

FDH: member of IMIA


Newsflash

The XIII Conference of the European Federation for Medical Inforamatics takes place in Oslo, Norway from August 28th to 31st 2011. The conference is hosted by the Norwegian Society for Medical Informatics: FDH. Visit the conference website at:  http://www.mie2011.org