Forum for Databehandling i Helsesektoren- FDH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home The News Samarbeidsmøte om HelseIKT

Samarbeidsmøte om HelseIKT

E-mail Print PDF

Samrbeidsmøte mellom FDH og DND

Som en viderføring av FDH årsmøte vedtak arbeider vi med å utvikle samabreidet til DND (Den Norske Dataforening) fordi det er økende interesse for og på temaet helse og IKT er det store behov for å skape arenaer der utfordringsbildet til hele helsesektoren i Norge i dag kan diskuteres ut i fra IKT-faglige og helsefaglige perspektiver.

 

Den 15. juni 2011 kl. 08.00 - 10.00 arrangerer DND og Forum for databehandling i helsesektoren (FDH) et møte på Håndverkerne for å ta opp tematikken og diskutere muligheter for mer målrettet samarbeid. Vi ønsker å se på mulighetene til å etablere møteplasser eller en samhandlingsarena hvor tematikken diskuteres på tvers av privat og offentlig virksomhet og på tvers av faggrenser. Problemstillingene som kan diskuteres er dels knyttet til utvikling, innføring og erfaring med IKT i stort; forskning, samhandling, standardisering, sikkerhet, brukerbehov osv. i ulike deler av helsetjenesten med ulike deler av bransjen.

 

Du som brenner for Helse IKT har nå en sjangs til å møte andre ildsjeler engasjert i tematikken, og bidra i mange spennende prosesser og arrangementer fremover. Påmelding gjøres på www.dnd.no. Vi er mange som gleder oss til fortsettelsen.

Velkommen,

 

Anne Moen,

Leder i FDH

 

Last Updated on Tuesday, 23 August 2011 19:33  

MIE 2011

XXIII  International Conference of the European Federation for Medical Informatics


FDH: member of EFMI

FDH: member of IMIA


Newsflash

The XIII Conference of the European Federation for Medical Inforamatics takes place in Oslo, Norway from August 28th to 31st 2011. The conference is hosted by the Norwegian Society for Medical Informatics: FDH. Visit the conference website at:  http://www.mie2011.org