Forum for Databehandling i Helsesektoren- FDH

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home The News Oppstartsmøte for Helse IKT i DND

Oppstartsmøte for Helse IKT i DND

E-mail Print PDF

På MIE 2011 er det spesielt møte tirsdag 30 august kl. 16:15 - 17:45:; FDH-DND - ildsjeler i norsk helseinformatikk - info på DND sidene også

Tema som vil bli tatt opp:

 • Kjernejournal
 • Brukermedvirkning med pasienten i sentrum
 • Samhandlingsteknologi, generisk overbygning
 • Brukerkompetanse (helsearbeidere)
 • Risikovurderinger og Sikkerhet
 • Helseportal (påvirke innhold, struktur og brukergrensesnitt, bidra til å videreutvikle portalen, påvirkning)
 • Standarder i Helsesektoren
 • Samhandling: Brukergrensesnitt, tilgjengelighet, brukbarhet
 • RFID (Logistikk i helsesektoren)
 • Planlegging, overordnet helseplan – påvirke myndighetene, bidra til å belyse områder som bør planlegges på nasjonalt nivå
 • Implementering av teknologi i helsesktoren, belyse nytteverdi og gevinstrealisering
 • Identitetshåndtering
 • Integrasjon
 

MIE 2011

XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics


FDH: member of EFMI

FDH: member of IMIA


Newsflash

The deadline for MIE 2011 full paper submission is EXTENDED till February 6, 23:59 2011.

Find detailed information at  "Call forMIE 2011 participation"