Frokostmøte om samhandling - DND faggruppe for IKT og Helse

Tuesday, 01 November 2011 15:46 Anne Moen
Print

Samhandlingsreformen stiller organisasjonene overfor store utfordringer – organisasjonsmessige, juridiske og kompetansemessig. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er fremhevet som et av de viktige hjelpemidlene for å nå helsepolitiske mål. Dette er et meget aktuelt tema som faggruppen IKT og Helse kan belyse. Innlegg i møtet vil belyse status og utfordringer fra myndighetene ved Helsedirektoratet og Datatilsynet, og fra brukermiljøer i sykehus og kommune, samt at det legges opp til en paneldebatt til slutt.

Mer informasjon og påmelding på: http://www.dataforeningen.no/frokostmoete-om-samhandlingsreformen.4976498-199568.html

Last Updated on Tuesday, 01 November 2011 16:04